Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel:
ing.Petr Láznička
Ondříčkova 1577/34
130 00 Praha 3 
IČO: 15940845
DIČ: CZ5909051709
(dále jen "dodavatel")

Kontakt:
tel.: +420 603 263 026   po-pá 9-18 hod
email: ellax@volny.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
670100-2212036215/6210 mBank
Platbu proveďte až po obdržení faktury nebo výzvy k platbě!

2. Objednávka zboží

Seznam veškerého nabízeného zboží je umístěn stránkách www.graled.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Aktuální dostupnost zboží je uvedena u každé položky. Dodání z externího skladu je 3 - 5 pracovních dní. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je kupní smlouvou. Objednávka dále slouží i k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena dopravy v České republice je od 117 Kč včetně dobírky. Při volbě platby převodem je cena dopravy od 87 Kč, zboží je však odesláno až po připsání platby na účet. Při větší hmotnosti zásilky a vyšší hodnotě dobírky bude dopravné aktuálně navýšeno.

Cena dopravy na Slovensko je od 159 Kč podle váhy zásilky včetně dobírky. Při volbě platby převodem je cena dopravy od 129 Kč podle váhy zásilky, zboží je však odesláno až po připsání platby na účet. Při větší hmotnosti zásilky a vyšší hodnotě dobírky bude dopravné aktuálně navýšeno.

Celková cena zboží, slev a dopravy je automaticky kalkulována před dokončením objednávky.
Zrušení objednávky je možné, jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Pokud zruší objednávku dodavatel, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.
Změna nebo storno již provedené objednávky je možná jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu prodávajícího a to pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Při objednávání neskladového zboží si vyhrazujeme právo na 100% předplatbu.

3. Zaslání zboží

K zasílání zboží využíváme DPD.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době prostřednictvím DPD, obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky (pro objednávky do 11:00), resp. po přijetí platby objednávky. V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží zaplatit dobírkou při předání nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na faktuře. Faktura bude zaslána e-mailem ve formátu (pdf). Platbu proveďte vždy až po obdržení faktury, protože částka může být rozdílná od objednávky z důvodu změny poštovného podle váhy zásilky. Variabilní symbol je vždy číslo faktury. Další možnost platby je hotově ve výdejních místech.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zboží nepřebírejte, popř. podejte reklamaci.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je také možné po objednání vyzvednout osobně ve výdejních místech Uloženka (WE/DO), Zásilkovna, DPD Pickup a Shop4pet - prodej chovatelských potřeb, Slavíkova 1657/1, 120 00 Praha 2. Otevírací doba: po-pá 11-18 hod.

Vyzvednutí zboží je možné většinou za 1-2 pracovní dny po objednání, při platbě předem až po obdržení platby na účet. Zboží je nutné vyzvednout do 7 resp. 14 dnů od výzvy k odběru, jinak bude vráceno zpět na sklad. Informaci o připravení zboží obdržíte e-mailem a SMS. 

Při použití výdejních míst Uloženka (WE/DO) je dopravné je 95 Kč včetně DPH při platbě v hotovosti a 65 Kč včetně DPH při platbě předem. Platba předem nebo hotově. Nelze platit platební kartou.

Při použití výdejních míst Zásilkovna je dopravné je 104 Kč včetně DPH při platbě v hotovosti a 83 Kč včetně DPH při platbě předem. Platba předem nebo hotově. Nelze platit platební kartou.

Ve výdejním místě Shop4pet je smluvní poplatek 37 Kč včetně DPH. Platba předem.

Personál výdejních míst nepodává žádné technické informace o objednaném zboží.
Technické dotazy volejte na uvedený telefonní kontakt nebo zasílejte na korespondenční e-mail.
Zákazník má právo si zboží ve výdejním místě před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží ve výdejním místě se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.graled.cz, může tak učinit prostřednictvím emailu nebo telefonu, kde pro rychlé zpracování reklamace zákazník uvede zejména co nejvíce údajů pro identifikace reklamované zakázky (např. typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady). Nejpozději do dvou pracovních dnů budeme zákazníka kontaktovat s řešením reklamace. 

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po vyhodnocení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude odesláno poštou.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na korespondenční adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nepoužité a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než nepoužitém nebo neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Korespondenční adresa pro  zaslání reklamace nebo vrácení zboží je:
Petr Láznička, Ondříčkova 1577/34, 130 00 Praha 3.
Po dohodě s dodavatelem zašlete zboží obyčejnou nebo doporučenou zásilkou. Zásilky na dobírku nebudou převzaty.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo telefonicky.

8. Ceny

Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH. Jsme plátci DPH.
 

9. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi dodavatelem a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů je uvedeno zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak dodavatel doporučuje zákazníkovi nejdříve využít kontakt na www.graled.cz pro vyřešení vzniklé situace.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí platí pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem a jsou platné a účinné od 1.2.2018 a zároveň ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Uváděné technické parametry jsou pouze informativní.  

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat